Στο Ηχοτρόπιο λειτουργούν τμήματα ομαδικής  εκμάθησης οργάνων

 

.